Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Moporeittiuudistuksen tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut maanteiden moporeittiselvityksen, jossa on määritetty ne ELY-keskuksen hallinnoimat kevyen liikenteen väylät, joilla mopoilu on jatkossa sallittu ja ne kevyen liikenteen väylät, joilla se tullaan kieltämään. Päätökset perustuvat Liikenneviraston ohjeistukseen sekä paikallisten olosuhteiden huomioimiseen. Moporeittiuudistuksen tavoitteena on parantaa sekä mopoilijoiden, jalankulkijoiden että pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkiyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä, autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja kevyen liikenteen väylät rauhoittuvat kevyen liikenteen tarpeisiin. Muutokset reitteihin toteutetaan pääsääntöisesti pääsiäisen jälkeen viikolla 15.

Muutosvaihe edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta kaikilta tiellä liikkujilta. Mopojen siirtyessä ajoradalle tarvitaan autoilijoiden ja mopoilijoiden yhteistä asennemuutosta. Autoilijoiden tulee ottaa mopoilijat huomioon tasavertaisina liikenteen osapuolina ja vastaavasti mopoilijoiden on osattava lukea liikennettä eri tavalla kuin kevyen liikenteen väylää ajettaessa.

Mopot siirtyvät ajoradoille monin paikoin

Moporeitteihin kohdistuu muutoksia useiden kuntien alueilla. Katujen ja maanteiden kevyen liikenteen väylien rajapinnat on käyty läpi yhteistyössä kuntien kanssa, ja myös kunnat pyrkivät tekemään moporeittimuutoksia samassa aikataulussa. Tällä pyritään reittien jatkuvuuteen ja selkeyteen käyttäjien kannalta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimia kevyen liikenteen väyliä on noin 320 kilometriä. Näistä mopoille sallittuja on ollut noin 225 kilometriä. Nyt tehtävän moporeittiuudistuksen myötä mopoille sallittujen kevyen liikenteen väylien määrä vähenee 125 kilometriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kevyen liikenteen väyliltä, joilla ei enää saa ajaa mopolla, poistetaan "sallittu mopoille" -lisäkilvet pyörätiemerkkien yhteydestä. Lisäksi liikennemerkkejä täydennetään lisäämällä mopoja osoittava reittitunnus sellaisille linjaosuuksille, joissa mopoilijan on siirryttävä pyörätieltä ajoradalle. Väylien osalta muutokset tulevat voimaan heti, kun liikennemerkit on muutettu.

Moporeittiuudistuksen taustat

Moporeittiuudistukset pohjautuvat Liikenneviraston ohjeeseen "Mopon paikka liikenneympäristössä" (2013). Ohje linjaa aiempaa selkeämmin sen, että mopon paikka on ensisijaisesti ajoradalla, erityisesti taajamissa. Linjausta puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän vähentyminen seuduilla, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty.

Suomen mopokanta on kasvanut vuosituhannen vaihteen jälkeen noin 2–3-kertaiseksi. Samanaikaisesti kaikkien mopo-onnettomuuksien määrä on kaksinkertaistunut ja onnettomuuksien, joissa mopo on ollut aiheuttava osapuoli jopa kuusinkertaistunut.

Mopojen siirtämisellä kevyen liikenteen väyliltä ajoradalle pyritään selkeyttämään mopojen paikkaa ja asemaa liikenneympäristössä sekä tekemään mopoilijoiden liikkumisesta ennakoitavampaa ja johdonmukaisempaa. Muutoksen toivotaan parantavan erityisesti risteysajoa: Suuri osa mopo-onnettomuuksista tapahtuu liittymissä risteämis- ja kääntymistilanteissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo. Tyypillisessä tilanteessa kääntyvä ajoneuvo ei huomaa kevyen liikenteen väylää lähestyvää mopoilijaa ja mopoilijan näkökulmasta suojatie taas saattaa antaa vääränlaisen turvallisuuden tunteen.

Mopoilun rajoittaminen kevyen liikenteen väylillä parantaa merkittävästi myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta, sillä mopot nopeampina moottoriajoneuvoina aiheuttavat muille kulkijoille turvattomuuden tunnetta ja vaaratilanteita.

Reittien määräytymisperiaatteet ja poikkeustapaukset

Liikenneviraston ohjeen mukaisesti mopon paikka on lähtökohtaisesti ajoradalla erityisesti taajamissa valtateiden risteämiskohtia lukuun ottamatta, joissa ylitys/alitus tapahtuu kevyen liikenteen väylää pitkin. Kevyen liikenteen väylillä mopoilu voidaan sallia perustellusti mm. nopeusrajoitus, liikennemäärä, raskaan liikenteen osuus sekä piennarleveys huomioiden.

Kaakkois-Suomessa moporeittien määrittelyssä on huomioitu paikalliset erityispiirteet, kuten vilkkaiden satamaliikenneväylien ja raja-asemien raskas liikenne. Tiukasta ohjeistuksesta huolimatta mopot saavat jatkossakin ajaa kevyen liikenteen väylällä esim. Imatran raja-aseman läheisyydessä (kt 62/Pietarintie), vilkkailla satamaliikennereiteillä (mt 372 Satamantie/Hamina ja mt 355 Merituulentie/Kotka) sekä lisäksi UPM:n Kuusaan tehtaalle johtavalla väylällä (mt 3663 Kuusaanniementie/Kouvola).

Autoilijoilla iso vastuu

Moporeittiuudistuksen riskinä on mopoilijoiden ajokokemattomuus vilkkaan liikenteen seassa. Mopo on kuitenkin moottoriajoneuvo ja mopoilija vastaa liikkumisestaan aivan kuten autoilijakin. Mopon ajamiseen vaaditaan M-kortti, joten kuljettajan on hallittava liikennesäännöt. Myös vanhempien on hyvä ohjeistaa mopoikäisiä oikeanlaiseen liikennekäyttäytymiseen sekä lisäksi valistaa turvallisesta liikkumisesta tien päällä.

Autoilijoilta toivotaan nyt erityistä malttia liikenteeseen, sillä he ovat lähes poikkeuksetta kokeneempia liikenteessä ja uuteen tilanteeseen totutteleminen vie aikansa. Vaikka mopo on monessa tilanteessa hitaampi ajoneuvo, tulee sen ohittamiseen varata riittävästi aikaa. Liian läheltä tehdyt ohitukset heikentävät mopoilijan tasapainoa ja vaarantavat turvallisuutta. Mopoilija on varsin suojaton tiellä liikkuja ajoneuvon kuljettajaan verrattuna. Vaarallisen tuntuiset ohitukset kannattaakin jättää tekemättä, jotta onnettomuustilanteilta vältytään. Sekä autoilijoiden että mopoilijoiden on syytä jättää riittävä turvaväli ja tarkentaa ennakointia.

Liitteet:  Moporeittikartat nähtävissä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivustolta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus#.VRpNcaDyWUl

Lisätietoja:  Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385


Alueellista tietoa