Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lahden Kerinkallion pientaloalueella puhdistetaan öljyistä maaperää (Hämeen ELY-keskus)        

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Irjanpolulla sijaitsevan kiinteistön öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Kiinteistöllä on öljylämmitteinen pientalo. Maaperä on pilaantunut piha-alueella kevyellä polttoöljyllä vanhan öljysäiliövuodon seurauksena. Öljyllä pilaantunutta maata on yhteensä noin 110 kuutiometriä. Maaperän puhdistamisesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy öljysuojarahaston rahoituksella. Alueen puhdistaminen alkaa tänä syksynä.     

Pilaantunut maa tulee puhdistaa öljyn aiheuttaman terveys- ja ympäristöhaitan poistamiseksi, ja ettei pilaantuminen rajoita kiinteistön käyttöä. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, mutta tutkimusten mukaan maaperän öljy ei ole päässyt pilaamaan pohjavettä.

Asuinrakennuksen ulkopuolella olevat pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Rakennuksen alla oleva pilaantunut maaperä puhdistetaan paikan päällä biologisesti syöttämällä maaperään happea, ravinteita ja kosteutta öljyn mikrobiologisen hajoamisen tehostamiseksi. Käsittely kestää noin vuoden ajan.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on käsiteltävä ja kaivettava niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Maaperän biologista käsittelyä ja sen tehoa tulee seurata. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä ja vedestä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti. Lisäksi varmistetaan sisäilmasta otettavilla näytteillä, ettei huoneilmaan päädy haitallisia aineita.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173    

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset – Häme     


Alueellista tietoa