Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Itsenäisyyspäivän tulva laskusuunnassa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

7.12.2015 klo 10.30

Pohjanmaan eteläosan jokien Lapväärtinjoen, Teuvanjoen, Närpiönjoen ja Maalahdenjoen virtaamat ylittivät sunnuntain aikana keskimääräisen kevättulvan tason. Joet ja ojat olivat piripinnassa, mutta pysyivät melko hyvin uomissaan. Paikoin peltoja oli kuitenkin veden alla. Sunnuntain saderintama jäi pääosin Pohjanmaan eteläpuolelle, minkä ansiosta Teuvan-, Närpiön- ja Maalahdenjoen virtaamat lopettivat nousunsa sunnuntai-illan aikana. Myös Lapväärtinjoella virtaama näyttäisi pysähtyneen nyt maanantaina aamulla tasolle 100 m3/s. Vuoden 2012 syystulvan aikana virtaama oli lähes 200 m3/s.

Kyrönjoen tekojärvien ja Seinäjärven pinnat ovat nousseet sateiden seurauksena. Voimayhtiö on yön ja aamun aikana laskenut Pitkämön pintaa ohijuoksuttamalla Kauhajoen ja Jalasjoen säännöstelypatojen kautta suurimmillaan 100 m3/s. Ilmajoella Nikkolassa vedenpinta nousi viikonlopulla 1,5 metriä, mutta näyttäisi jäävän pari metriä pengerrysalueiden tulvaluukkujen avaamistason alapuolelle. Kyrönjoen alaosan virtaama on normaalin kevättulvan tasolla. Lapuanjoella virtaaman nousu on ollut hieman pienempää kuin Kyrönjoella. Liinamaassa Lapuanjoen vedet nousivat alimmille pelloille viikonlopun aikana. Vedenpinnan ennustetaan nousevan maanantain aikana Liinamaassa vielä muutamia senttejä.

Ähtärinjärven ja Alajärven pinta on noussut säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Lappajärvi on lumen sulamisten ja sateiden vuoksi noin 25 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä ja sen ennustetaan nousevan vielä noin 10 cm. Lappajärven juoksutus on 18 m3/s ja järven pintaa pyritään laskemaan ennen mahdollisia hyydeongelmia.

Perhonjoella sateet ja lumen sulaminen ovat nostaneet tekojärvien pintoja korkealle ja myös tulovirtaamat ovat kasvaneet. Patanan tekojärven ohi Perhonjoen vanhaan uomaan on juoksutettu sunnuntai-illasta lähtien 16 m3/s. Perhonjoen ennustetaan jäävän selvästi normaalin kevättulvan alapuolelle.

Sääennusteiden mukaan lähipäivien sateet jäävät vähäisiksi, mikä helpottaa huomattavasti tulvatilannetta. Koska maa on märkää ja pienet uomat täynnä vettä, sateet näkyvät nopeasti jokien ja järvien vedenkorkeuksissa ja virtaamissa.

Lisätietoja:

  • Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa