Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla 13,9 % - työttömien määrä laski edellisestä kuusta 560:llä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa maan kuudenneksi korkein eli 13,9 % (2013: 13,1 %).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys laski 564 hakijalla maaliskuun lopusta. TE-toimistossa oli huhtikuun lopussa 25 372 työtöntä työnhakijaa. Vuosi sitten työttömiä oli 23 896. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 1 476 henkilöllä eli 6,2 %. Työttömyyden kasvu hiljentyi hieman, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 6,3.  Naisten työttömyys kasvoi miesten työttömyyttä enemmän.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä laski maaliskuun lopusta 318 henkilöllä. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna lomautettuja oli edelleen 321 enemmän.  Ennakkoilmoituksia huhtikuun lopun jälkeen mahdollisista uusista lomautettavista henkilöistä tuli TE-toimistoon 193. Ilmoituksen jättäneistä työpaikoista kaikki ovat Oulun seutukunnasta.

Koko maassa työttömänä oli huhtikuun lopussa 307 313 henkilöä (lisäys ed. vuodesta 10,0 %) ja työttömyysaste oli 11,7 %.

Työpaikkoja täyttyi 490 enemmän kuin vuosi sitten

Huhtikuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna 6 478 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 3 115.  Uusien työpaikkojen määrä on 261 (-7,7 %) vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Työpaikkoja täyttyi 3 728, mikä on 491 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista 767 täyttyi TE-toimiston hakijalla.

Huhtikuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 2 680, mikä on noin 30 paikkaa (-1,2 %) vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelualan töissä (527), kaupan alan töissä (485), maa-, metsätalousalan töissä (341) sekä teollisuus- ja varastoalalla (323)

Nuorten työttömyys laski maaliskuusta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella huhtikuun lopussa 4 086. Määrä on 75 vähemmän kuin maaliskuun lopussa. Alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski maaliskuun lopusta 36 hakijalla. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kuitenkin kasvoi 230 henkilöllä (6,0 %). Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli huhtikuun lopussa 20,6 % (koko maa: 14,0 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 924. Vuoden 2013 huhtikuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 431 työnhakijalla (5,8 %).

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli 6 173 työnhakijaa. Määrä on 976 enemmän kuin vuosi sitten (kasvua 18,8 %). 

Ulkomaalaisten työttömyys laski. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 825, mikä on 92 vähemmän kuin vuoden 2013 huhtikuussa (-10,0 %). EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 158.

Työnhakijoita edelleen viime vuotta enemmän työllistymistä edistävissä palveluissa

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli huhtikuun lopussa 10 749 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden huhtikuusta 1 387 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia "muissa palveluissa" (=vuorotteluvapaan sijainen, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu), palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa ja työvoimakoulutuksessa.

Kaikkiaan aktivointiaste oli huhtikuun lopussa 29,8 %. Koko maassa aktivointiaste oli hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 29,6 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rakennerahastoyksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rakennerahastoyksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla'-katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.


Seuraava tiedote ilmestyy 24.6.2014
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Alueellista tietoa