Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Työkokeilun ja palkkatuen käyttöön tarkennuksia (Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Suomen TE-toimisto)

Julkiseen työvoima- ja yrityspalvelulakiin 1.6.2014 tulleilla muutoksilla on täsmennetty työsopimuslain noudattamisvelvollisuutta. Muutokset vaikuttavat palkkatuen myöntämiseen ja työkokeilusopimusten tekemiseen irtisanomis- ja lomautustilanteissa sekä tilanteissa, joissa työnantajalla on palveluksessaan osa-aikaisia työntekijöitä.  

Jos työnantaja käy yt-neuvotteluja, jotka voivat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin, on ennen työkokeilun järjestämistä tai palkkatuen myöntämistä odotettava neuvottelujen tulosta. Näin toimien TE-toimiston toimenpiteillä ei heikennetä työsuhteessa olevien työntekijöiden asemaa.

Työkokeilusopimuksen teko tai palkkatuen myöntäminen on kuitenkin mahdollista tehdä, jos työnantaja on tarjonnut lomautetuille, irtisanotuille tai osa-aikaisille työntekijöilleen työtä ennen työkokeilun aloittamista tai palkkatuen myöntämistä tai työntarjoamisvelvoitetta on alan työehtosopimuksella rajoitettu. Työnantaja vastaa työsopimuslain ja työehtosopimuksen sisällön noudattamisesta.

Työkokeilu

Työpaikalla toteutettavan työkokeilun tarkoituksena on saada työnhakijan jalka työpaikan oven väliin, kun työnhakija palaa työmarkkinoille.

Työkokeilun työtehtävät ovat sellaisia, että niitä on tarjottava työpaikan lomautetuille, irtisanotuille tai osa-aikaisille työntekijöille, vaikka työkokeilu ei tapahdukaan työsuhteessa.

Poikkeuksena työkokeilusopimuksen tarkastelussa ovat kunnan, kuntayhtymän tai vastaavan valmennusyksikön työpajoissa tai työkeskuksissa järjestämät työkokeilut. Tämä edellyttää, että työtehtävät ovat sellaisia, joita eivät tee työnantajan omat työsuhteessa olevat työntekijät. 

Palkkatuki

Työnantaja voi saada palkkatukea palkkaamalla työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus.

Jos työnantaja ei ole tarjonnut työtä palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, ei palkkatukea voida myöntää. Mikäli yritys kuuluu konserniin, tarkastelua ei uloteta konsernin muihin yhtiöihin.

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee esimerkiksi korkeimmalla mahdollisella palkkatuella osa-aikainen työntekijä, on hänelle tarjottava mahdollisuutta kokopäivätyöhön, ennen kuin palkkatukea voidaan myöntää toiseen työsuhteeseen samalle työnantajalle.

Poikkeuksena palkkatuen myöntämisen tarkastelussa ovat kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvat henkilöt. Työllistämisvelvoite koskee henkilöitä, joiden oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta heidän täytettyään vähintään 57 vuotta, mutta ennen kuin he täyttävät 60 vuotta.

Lisätietoja lakimuutoksen vaikutuksista:

Sirpa Lehto, Kehittämispäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus
p. 0295 024 571, sirpa.lehto(at)ely-keskus.fi

Lue lisää Työvoima- ja yrityspalvelun lakimuutoksesta (pdf)

 


Alueellista tietoa