Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Isojoen viimeisen merkittävän vaellusesteen poistamisesta on tehty sopimus (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Isojoen kunnassa sijaitseva Villamon alue on Isojoen merkittävin jäljellä oleva vaelluseste.  Se estää Isojoen taimenten pääsyn joen yläosan lisääntymisalueille. Villamon alueen omistajat sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset ovat sopineet toimenpiteistä, joilla Villamon alueen vaelluseste voidaan poistaa ja vesi palauttaa entiseen puolen kilometrin pituiseen koskijaksoon. Hankkeen yhteydessä alueella tehdään kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä ja rakennetaan tulvatilanteiden hallintaa varten noin 50 metriä pitkä tulvauoma.

Villamon alueella toimiva kalankasvatuslaitos ja pieni vesivoimalaitos (Lammasniemenkoski) tulevat lopettamaan toimintansa kesään 2016 mennessä. Villamon alueen koskijakso siirtyy valtion omistukseen ja ELY-keskus hakee keväällä 2015 lupaa vesivoimalaitosten toiminnan lakkauttamiseen, kalataloudelliseen kunnostukseen ja tulvauoman rakentamiseen. Isojoen Kala Oy puolestaan tulee hakemaan lupaa kalankasvatuksen lopettamiseen. Kun toimenpiteet ovat saaneet lainvoimaiset luvat, valtio toteuttaa kalataloudellisen kunnostuksen ja tulvauoman rakentamisen ja Isojoen Kala Oy vastaa kalankasvatukseen käytetyn alueen kunnostuksesta ja eräistä muista jälkitoimista. Lupahakemukset ovat parhaillaan työn alla ja suunnittelusta vastaa Ramboll Oy.

Kunnostustöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Kunnostustöiden rahoitukseen pyritään saamaan EU-rahaa valmisteilla olevan Life-hankkeen kautta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 800 000 euroa. Paikalliset rahoittajat (Isojoen kunta, Kristiinankaupungin kalatoimikunta, Härkmeren kalastuskunta, Vanhakylän kalastuskunta, Villamo-Heikkilänjoen kalastuskunta, Isojoen kirkonkylän kalastuskunta ja Lapväärtin kalastuskunta sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri) osallistuvat hankkeeseen 80 000 eurolla.

Lapväärtin-Isojoki on eteläisen Suomen merkittävimpiä meritaimenjokia ja se kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Villamon alueen vaellusesteen poistamista on pidetty tärkeänä toimenpiteenä sekä valtakunnallisessa kalatiestrategiassa että alueen vesienhoitosuunnitelmassa. Joen taimenkannasta on syksyn aikana saatu uutta tietoa, kun Kristiinankaupungissa sijaitsevan Peruksenkosken kalatien läpi on syksyn aikana mennyt runsaasti isokokoisia taimenia.  Kalalaskurin mukaa kalatien on läpäissyt lokakuun puolivälin jälkeen noin sata taimenta.

Kun hankkeen lupahakemukset keväällä 2015 valmistuvat, niin Villamossa pidetään tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin alueelle suunnitelluista muutostöistä.

Lisätietoja

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861 ja Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919
  • Pohjanmaan ELY-keskus: Kyösti Nousiainen, puh. 0295 028 602

Alueellista tietoa