Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Taimenpuroja kunnostetaan Kankaanpäässä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Karvianjoen taimenen kutualueet kunnostuksen kohteena

Karvianjoen taimenen kahta tärkeää kutupuroa kunnostetaan parhaillaan Karvianjoen Pukanluoman alueella. Kaartiskanluoma ja Myllyoja ovat Pukanluoman sivuhaaroja, jotka saavat vetensä Pohjankankaan pohjavesialueelta. Hyvälaatuisen veden ansiosta purot sopivat hyvin taimenen lisääntymisalueiksi. Nyt tehtävät taimenten elinympäristökunnostukset ovat Pukanluoman Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia. Kunnostusten avulla pyritään palauttamaan perattuja alueita luonnontilaisemmiksi, jolloin myös taimenten lisääntymiseen sopiva alue laajenee. Tavoitteena on puroluonnon monipuolistaminen ja enemmän luonnontilaiseksi. Kunnostuksilla pyritään erityisesti parantamaan taimenen lisääntymisoloja ja vahvistaa luontaista taimenkantaa. Karvianjoen taimenkanta on sopeutunut alueen oloihin, se on geneettisesti ainutlaatuinen ja erittäin arvokas. Monet ihmisen toimet kuten perkaukset, metsäojitukset, turvetuotanto ja pohjavedenotto ovat heikentäneet paljon taimenen elinmahdollisuuksia Karvianjoen alueella. 

Kaartiskanluoman ja Myllyojan kalataloudellisen kunnostustyön on suunnitellut ja toteuttaa kauhajokinen Tmi Terrapolar Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta.

Lisätietoja:

Kalataloudellinen kunnostus: Kalastusbiologi Leena Rannikko, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 649
Natura-asiat: Ylitarkastaja Juha Manninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 901
Kunnostuksen käytännön toteutus: Teemu Tuovinen, Tmi Terrapolar, puh. 0400 728 749


Alueellista tietoa