Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Alueellista tietoa

Tarjouspyynnöt
null Perämeren Natura-alueiden merialueinventoinnit SEAmBOTH-hankkeessa 2019 (Lappi)
Julkaisupäivämäärä 29.3.2019
Haku päättyy 12.4.2019 klo 16.15
Sisältö

Osana Interreg Nord -rahoitteista SEAmBOTH -hanketta (Saumaton ja yhteinen Perämeri -hanke) Lapin ELY-keskus pyytää tarjoustanne Perämeren Natura-alueiden vedenalaisen meriluonnon inventoinneista kesällä 2019.

Tarjousten toimitustapa

Tarjous toimitetaan tilaajalle sähköpostitse kaikkine liitteineen.

Sähköpostin osoitekenttään tulee merkitä: "Tarjous, SEAmBOTH, merialue-inventoinnit 2019, Dnro LAPELY/4456/2017"

Tarjousten toimitusosoite

Lapin ELY-keskuksen kirjaamo
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Lisätietoja

Lisäkyselyihin vastaa ylitarkastaja Merja Lipponen, merja.lipponen@ely-keskus.fi. Kysymykset tulee esittää viimeistään 5.4.2019 sähköpostitse. Yhteenveto mahdollisista kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan tällä sivustolla viimeistään 10.4.2019.

Linkit

Projektihaut

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.