Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Alueellista tietoa

Projektihaut

Projektihaut
null Euroopan sosiaalirahaston haku Länsi-Suomen alueella 16.6. - 1.10.2020
Julkaisupäivämäärä 16.6.2020
Haku päättyy 1.10.2020
Sisältö

Pirkanmaalla kaikki ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat haussa mukana. Arvostamme hanke-esityksissä erityisesti laajaa yhteistyötä, konkretiaa sekä osaamisen ennakkoluulotonta yhdistelyä.

Koronapandemia on tuonut esiin myös uusia kehittämistarpeita – toivomme yritysten vahvistumista, työllisyyttä, koulutuksen osuvuutta ja sujuvuutta sekä paikallis- ja aluetaloutta tukevaa monipuolista ideointia ja ratkaisuesityksiä. Ilmastonmuutos edellyttää resurssiviisautta ja toimintatapojen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Hankkeet voivat edelleen olla nopeita kokeiluja tai monivuotisia kehittämishankkeita, toteuttamisaikaa on kansallisen ohjeistuksen mukaan elokuulle 2023. Nyt avautuvan haun osalta hakuaika päättyy lokakuun alussa.

Koronapandemian vuoksi hankevalmistelijoiden yhteistä sparraustilaisuutta ei poikkeuksellisesti järjestetä, vaan kannustetaan ottamaan omassa hankevalmistelussa askarruttavissa kysymyksissä yhteyttä Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Näiden yhteystiedot löytyvät alla olevan linkin kautta ohjelma-asiakirjasta. 

Katso hakuohje rakennerahastot.fi-sivustolla

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.