Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Alueellista tietoa

Tarjouspyynnöt

Projektihaut

Projektihaut
null Etelä-Suomen ESR-haku 22.2.-9.4.2021
Julkaisupäivämäärä 22.2.2021
Haku päättyy 9.4.2021
Sisältö

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella. REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Hankkeita voi myös toteuttaa ylialueellisina, jos vastaava haku on auki kaikilla suunnitellun toiminta-alueen rakennerahasto-ELY-keskuksilla.

Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Tutustu hakuohjeisiin tarkemmin www.rakennerahastot.fi-sivustolla.

Tarjousten toimitustapa

Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.  Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.

Tutustu hakuohjeisiin tarkemmin www.rakennerahastot.fi-sivustolla.

Tarjousten toimitusosoite

 

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.

Lisätietoja

Rahoitusasiantuntijat www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.