Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Alueellista tietoa

Projektihaut
null Tarjouspyyntö: Korkeakoulutetut Satakunnan kasvualoille verkkokoulutuksella
Julkaisupäivämäärä 19.5.2021
Haku päättyy 22.6.2021 klo 12.15
Sisältö

 

Satakunnan ELY-keskus on julkaissut tarjouspyynnön HANKI-tarjouspalvelussa korkeakoulutetuille hankittavista verkkoympäristössä toteutettavista työvoimakoulutuksista vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Korkeakoulutetut Satakunnan kasvualoille verkkokoulutuksena -hankinnan tavoitteena on laajentaa korkeastikoulutetuille tarjottavien työvoimakoulutusten tarjontaa sekä pilotoida uusia koulutuskokonaisuuksia.

Palveluntuottajia pyydetään jättämään tarjouksensa 22.6.2021 klo 12.15 mennessä sähköisesti

Projektihaut

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.