Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Rakennerahastoihin liittyvät rahoitushaut julkaistaan rakennerahastot.fi-sivulla ja
Eura 2021 -sivulla.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Alueellista tietoa

Tarjouspyynnöt

Projektihaut
null Tarjouskilpailu työkyvyn selvittämispalveluista Satakunnassa
Julkaisupäivämäärä 8.11.2022
Haku päättyy 24.11.2022 klo 12.00
Sisältö
Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta työkyvyn selvittämispalveluihin. Tarjouskilpailu toteutetaan avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säädöksiä.
Hankinnan kohderyhmänä ovat Satakunnan TE-toimiston ja Satakunnan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. 
 
Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan Cloudia tarjouspalvelussa: https://tarjouspalvelu.fi/elykeskus?id=422265&tpk=d7797768-eb57-405a-ac6e-ab7b088b75d1

Projektihaut

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.