Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Rakennerahastoihin liittyvät rahoitushaut julkaistaan rakennerahastot.fi-sivulla ja
Eura 2021 -sivulla.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Alueellista tietoa

Tarjouspyynnöt

Projektihaut
null Tarjouskilpailu psykologi- ja neuropsykologiarvioinneista Satakunnassa
Julkaisupäivämäärä 8.11.2022
Haku päättyy 24.11.2022 klo 12.00
Sisältö

Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta koskien TE-hallinnon asiantuntija-arviointeja: psykologi- ja neuropsykologiarvioinnit. Tarjouskilpailu toteutetaan avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säädöksiä. Hankinnan kohderyhmänä ovat Satakunnan TE-toimiston ja Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan Cloudia tarjouspalvelussa:  https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=422467&p=2325

 

Projektihaut

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.