Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3

NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd till företag. Understödet kan beviljas i hela landet till företag som drabbats av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronavirusepidemin.

I denna exceptionella situation finansierar NTM-centralerna företag med högst fem anställda. För ensamföretagare bereds en egen separat stödform som ska lindra störningar på grund av coronavirusepidemin. Finansieringen kan beviljas små företag inom alla branscher med undantag för jordbruk, skogsbruk, fiskerihushållning och förädling av jordbruksprodukter.

Understödet är avsett för företag vars verksamhet tillfälligt drabbats eller kommer att drabbas av svårigheter på grund av coronaviruset och som bedöms ha förutsättningar för en lönsam verksamhet i fortsättningen.

NTM-centralens understöd är ett utvecklingsunderstöd för genomförande av en lägesanalys eller utvecklingsåtgärder. Understödet för en lägesanalys kan vara högst 10 000 euro. NTM-centralens understöd är 80 procent av de godkända kostnaderna.

Ansökningen öppnas tisdagen den 31 mars 2020 på NTM-centralens webbsidor. Samtidigt lanserar NTM-centralerna en riksomfattande rådgivningstjänst för detta ändamål.

På NTM-centralens webbsidor informeras regelbundet om läget i fråga om behandlingen av ansökningar och rådgivningen.

Ytterligare information finns på NTM-centralens webbsidor för undantagsfinansieringen (översättning på kommande).
 


Regional information