Navigeringsmeny
VAR Alueen tila ja näkymät Ympäristön tila

Miljöns tillstånd och samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta

Miljöförvaltningen tar fram information och upprätthåller riksomfattande datasystem för både eget och sina samarbetspartners bruk. NTM-centralen i Egentliga Finland samlar in information om miljöbelastningen och miljöns tillstånd för sydvästra Finlands del.

De material som lagras i datasystemen är ett centralt verktyg för uppföljningen av miljöns tillstånd, övervakningen av verksamhetsidkarnas utsläpp och bedömningen av miljökonsekvenserna.

Enligt ett EU-direktiv (2003/4/EY) bidrar tillgång till miljöinformation och spridning av sådan information till en ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt meningsutbyte och ett aktivare deltagande i beslutsfattandet.

Ympäristö Nyt -tjänsten erbjuder 

  • miljönyheter och evenemang i Satakunta och Egentliga Finland
  • expertbedömningar  av miljöprogrammets utfall
  • miljöstatistik i form av grafiska figurer och tal
  • informationen åskådliggjord på karta
  • excempel på datasystem (ymparisto.fi), på finska