Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Ympäristöaiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om miljö

Meddelanden
null Teijon kansallispuisto laajenee Halikonlahden saarille (Varsinais-Suomi) sv

Tykö nationalpark utvidgas till öarna i Halikkoviken

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet informerar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har förvärvat tre öar i Halikkoviken av Salo stad i vattenområdet mellan Kirjakkalanselkä och Päälistö: Kaisaari, Mäntysaari och Papinsaari. Dessa ska införlivas i Tykö nationalpark. Även en bit av Yrjännummi i Tykö har förvärvats. Nationalparkens landareal utvidgas med cirka 46 hektar och vattenarealen med cirka 103 hektar.

Skyddet genomfördes inom ramen för METSO-handlingsplanen och förvärvet genomfördes delvis i form av en markbytesaffär, där tre statligt ägda fastigheter med en sammanlagd areal på cirka 42 hektar överfördes till Salo stad. Initiativet till en utvidgning av nationalparken lades fram av Salon Luonnonmetsäsäätiö.

"Nationalparkerna bidrar till bevarandet av vår värdefulla natur. Dessutom ger de oss möjlighet att vandra och koppla av i naturen. Regeringen har som mål att komplettera det nuvarande nätverket av nationalparker med nya parker. Utöver det kommer vi att öka den ekologiska hållbarheten i framför allt de populära små nationalparkerna genom att utvidga dem. Utvidgningen av Tykö nationalpark är ett fint exempel på hur man arbetar för detta mål", konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Tjusiga vyer och bördiga mindre lundområden

Mäntysaari och Kaisaari är markant avgränsade öar där det växer gammelskog med stort inslag av död ved och där bergskullar som ligger mer än 30 meter ovanför havsytan bjuder på tjusiga havsvyer. Längs stränderna löper ett enhetligt klibbalsbälte. Bördiga mindre lundområden finns också på annat håll på öarna. Några robusta björkar som håller på att murkna vittnar om att marken tidigare har använts som betesmark. Papinsaari är en lägre ö som domineras av lövträd. I likhet med de andra öarna har den också använts för rekreation.

Merimaisema, jossa saari. Saaressa runsaasti havupuita. Taivas on sininen.
Kaisaari. Foto: NTM-centralen i Egentliga Finland.

Yrjännummi är tjäderns rike

Yrjännummi är en representativ och variationsrik tallmo i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd och där skogstypen skiftar från torr mo till karg mo. Området gränsar till Tykö nationalpark och är ett tjäderspelsområde. Att Yrjännummi är beläget inom ett grundvattenbildningsområde ökar naturskyddsvärdet.  Grundvattnet rinner ut i källorna i Punassuo och Kylmässuo, som hör till nationalparken.

Syftet är att stärka den biologiska mångfalden och möjligheterna till rekreation

Det område som förvärvats till staten har en särskild betydelse med tanke på den biologiska mångfalden. Öarna bidrar till en starkare koppling mellan Tykö nationalpark och Vaisakko lundskyddsområde, som ligger norr om Halikkoviken, genom att stödja den biologiska mångfalden och naturvården och skapa mångsidigare rekreationsmöjligheter i nationalparken. De öar som nu anslutits till nationalparken fungerar tillsammans med Vaisakko som geografiska och ekologiska klivstenar mellan Tykö och Salo centrum.

En karta över området (pdf)
Kaisaari (jpg)

Mer information

NTM-centralen i Egentliga Finland
enhetschef Olli Mattila
olli.mattila@ely-keskus.fi
tfn 0295 022 500

Salon stad
stadsgeodet Ari Vainio
ari.vainio@salo.fi
tfn 02 778 5400

Forststyrelsen
regiondirektör Henrik Jansson
henrik.jansson@metsa.fi
tfn 0206 394 293

Mijöministeriet
miljöråd Jukka-Pekka Flander
jukka-pekka.flander@ym.fi
tfn 050 302 7597

Kapslade applikationer

Regional information