Miljö

Information om miljöns uppgifter och tjänster

Uutisia -Ympäristö

null Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november

Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november

Under 15.10–30.11.2020 kan man söka bidrag från NTM-centralen till projektbaserad verksamhet vars syfte är att lösa miljöutmaningar. Bidragen är avsedda för regionalt eller nationellt betydelsefulla försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöfostran och -upplysning. Bidragen kan sökas av olika slags aktörer med undantag av privatpersoner och statens ämbetsverk.

Lärande som stöder den biologiska mångfalden som specialtema

Den innehållsmässiga inriktningen i bidragsansökan är biologisk mångfald. Vid sidan av klimatförändringen är förlust av mångfalden en av vår tids största miljöutmaningar.

I projekt som gäller miljöfostran och -upplysning kan den biologiska mångfalden tryggas till exempel genom att stödja förhållandet till naturen eller utveckla förmågan att läsa naturen, aktivera människor till att öka den biologiska mångfalden i den närmaste omgivningen eller genom att bidra till måttligare konsumtion eller förändringar på systemnivån. I varje fall ska projekten på ett eller annat sätt ha lösningsfokuserat lärande som mål.

Läs mera:

Kundservice för miljöfrågor

0295 020 900 mån.–fre.

kl. 9–16 (lna/mta.)

Läs mer om kundservice

Vindkraftsrådgivning

Experthjälp och råd till kommuner, landskapsförbund, NTM-centraler, verksamhetsutövare och medborgare 0295 023 044

Läs mer om rådgivingen

Algsituationen

Aktuellt algsituationen: Den riksomfattande algoversiktet publiceras på torsdagar från juni till augusti.

Gå till tjänsten

På andra webbplatser