Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Understöd för privata isvägar ingressi

Understöd för privata isvägar

Understöd betalas ut baserat på acceptabla, verkliga kostnader enligt maximibeloppet för understödsprocenten som anges i understödsbeslutet. Understödet är prövningspliktigt. Underhållet av en privat isväg ska hanteras så att de som behöver använda isvägen i fråga tillsammans kommer överens om arbetsuppgifterna.

Ansökan om understöd lämnas in i efterhand före utgången av maj det året som tidigare nämnda arbete har utförts.Understöd kan betalas ut för den tid då underhållet av en privat isväg kan anses utgöra ett ersättningsalternativ för förbindelsefartygen. Understödet är avsett för de rutter eller delar av rutter som har tidtabellsenliga förbindelsefartyg som beställts av NTM-centralen i Egentliga Finland.

För ytterligare information ta kontakt till:


Regional information


Uppdaterad: 03.05.2022