Navigeringsmeny
VAR Kontaktuppgifter - Egentliga Finland

Kontaktuppgifter - Egentliga Finland

Öppethållningstider

NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8-16.15

Telefon

Egentliga Finlands NTM-centrals telefonväxel: 0295 022 500
Att ringa till NTM-centralen från trådtelefon kostar lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), på så sätt blir ditt ärende snabbare anhängigt och du kan bifoga filer till blanketten:

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxlarna.

Adressen

Besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
Postadress: PB 236, 20101 ÅBO
Kartlink 

Övriga verksamhetsställen:
Trafik och infrastruktur samt Miljö och naturresurser
Yrjönkatu 20, 28100 Björneborg
Kartlink

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Information: information.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi
Lönegaranti: lonegaranti.egentligafinland@ntm-centralen.fi

Registraturtjänster

Handlingar riktade till registraturen postas under adressen:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Registraturen
PB 236, 20101 ÅBO

Handlingar kan också skickas elektroniskt till adressen:
registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen i Egentliga Finland tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om fakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Respons

Respons kan skickas via responssidan uppe till höger.