Navigeringsmeny
UUD Yhteystiedot sv.

Kontaktuppgifter - Nyland

Öppethållningstider

NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8-16.15

Telefon

Nylands NTM-centrals telefonväxel: 0295 021 000
Lönegaranti: jour 0295 020 020 vardagar 12.00 - 15.00 
Att ringa till NTM-centralen från trådtelefon kostar lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), på så sätt blir ditt ärende snabbare anhängigt och du kan bifoga filer till blanketten:

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxlarna.

Adressen

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån.
Postadress: PB 36, 00521 HELSINGFORS
Kartlänk

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Information: information.nyland(at)ntm-centralen.fi
Lönegarantiärenden: palkkaturva.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Registraturtjänster

Handlingar riktade till registraturen postas under adressen:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Registraturen
PB 36, 00521 HELSINGFORS
Registraturs läge (pdf. 263 kb)

eFax: 0295020354
Handlingar kan också skickas elektroniskt till adressen:
registratur.nyland (at)ntm-centralen.fi

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen i Nyland tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om fakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Respons

Respons kan skickas via responssidan uppe till höger.