Navigeringsmeny
POH Yhteystiedot_sv

Kontaktuppgifter - Österbotten och Mellersta Österbotten

Öppethållningstider

NTM-centralens verksamhetsställe i Vasa är öppen vardagar kl. 8.00-16.15 och i Karleby vardagar kl. 8.00 - 15.00.
 

Telefon

Österbottens NTM-centrals telefonväxel 0295 028 500
Att ringa till NTM-centralen från trådtelefon kostar lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).
 

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), du inleder ditt ärende snabbare och du kan bifoga filer till blanketten:

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxeln.

Adress

Besöksadress: Wolffskavägen 35 B, 5 vån.
Postadress: PB 131, 65101 VASA
Kontoret i Karleby: 
Besöksadress: Långbrogatan 15
Postadress: PB 240, 67101 KARLEBY


Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Information: information.osterbotten(at)ntm-centralen.fi 

Registraturtjänster

Handlingar riktade till registraturen postas under adressen 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131, 65101 VASA

Handlingar kan också skickas i elektronisk form till adressen registratur.osterbotten(at)ntm-centralen.fi.
 

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om nätfakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Betalningsområdena ger råd i frågor som gäller utbetalningar:
Betalningsområdenas kontaktuppgifter (på finska, keha-keskus.fi)

Respons

Respons kan skickas via responssidan uppe till höger.