Navigeringsmeny
LAP_yhteystiedot_sve

Kontaktuppgifter - Lappland

Öppethållningstider

ELY-centralen är öppen kl. 8.00 - 16.15

Telefon

Närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel: 0295 037 000

När kunden ringer till ELY-centralen från en trådtelefon, kostar det lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), du inleder ditt ärende snabbare och du kan bifoga filer till blanketten.

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxeln.

Adressen

Postadress: PB 8060, 96101 Rovaniemi
Besöksadress:
Hallituskatu 3 B, (statens ämbetshus), Rovaniemi (kartlänk)

Kontaktuppgifter i Kemi:
Valtakatu 28, 94100 Kemi (kartlänk)

I Kemi, byråns självbetjäningsaula är öppen vardagar kl 8.00 - 16.00. För personlig betjäning boka en tid via telefon eller e-post.

Information: information.lappland(at)ely-centralen.fi
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)ely-centralen.fi

Registraturtjänster

Ärenden hos registraturen kan skötas på ovan nämnda verksamhetsställen, se adressuppgifterna ovan. Handlingar och dokument kan också skickas per e-post på adress registratur.lappland(at)ely-centralen.fi.

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om nätfakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Betalningsområdena ger råd i frågor som gäller utbetalningar:
Betalningsområdenas kontaktuppgifter (på finska, keha-keskus.fi)

Respons

Respons kan lämnas via responssidan uppe till häger eller till e-postadress internetpalaute.lappi(at)ely-keskus.fi