Navigeringsmeny
KAS Kontaktuppgifter - Sydöstra Finland

Kontaktuppgifter - Sydöstra Finland

Öppethållningstider

NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8–16.15

Telefon

Sydöstra Finlands NTM-centrals telefonväxel: 0295 029 000
Att ringa till NTM-centralen från trådtelefon kostar lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), på så sätt blir ditt ärende snabbare anhängigt och du kan bifoga filer till blanketten:

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxeln.

Adresser

Besöksadress: Salpausselänkatu 22
Postadress: PB 1041, 45101 KOUVOLA
Kartlänk

Kontoret i Villmanstrand:
Besöksadress: Villimiehenkatu 2 B
Kartlänk

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Information: tiedotus.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi

Registraturtjänster

Handlingar riktade till registraturen postas under adressen:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Registraturen
PB 1041, 45101 KOUVOLA

Handlingar kan också skickas i elektronisk form till adressen
kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om nätfakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Betalningsområdena ger råd i frågor som gäller utbetalningar:
Betalningsområdenas kontaktuppgifter (på finska, keha-keskus.fi)

Respons

Respons kan skickas via responssidan uppe till höger.