Navigeringsmeny
EPO Yhteystiedot

Kontaktuppgifter - Södra Österbotten

Öppethållningstider

NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8.00 - 16.15

Telefon

Närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel: 0295 027 500
Att ringa till NTM-centralen från trådtelefon kostar lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), du inleder ditt ärende snabbare och du kan bifoga filer till blanketten:

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxeln.

Adresser

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fungerar på tre verksamhetsställen

Verksamhetstället i Seinäjoki
Besöksadress: Alvar Aallon katu 8
Postadress: PB 156, 60101 Seinäjoki (inkl. registraturen)
Kartlänk (kartat.seinajoki.fi)

Verksamhetstället i Vasa
Wolffskavägen 35, 6 vån., 65100 Vasa
Postadress: PB 156, 60101 Seinäjoki
Kartlänk (kartta.vaasa.fi)

Verksamhetsstället i Karleby
Långbrogatan 15
Postadress: PB 77, 67101 Karleby
Kartlänk (kartta.kokkola.fi)


Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Information: tiedotus.etela-pohjanmaa@ntm-centralen.fi

Registraturtjänster

Ärenden hos registraturen kan skötas på ovan nämnda verksamhetsställen (förutom i Runsor). se adressuppgifterna ovan. Handlingar och dokument kan också skickas per e-post på adress registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om nätfakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Betalningsområdena ger råd i frågor som gäller utbetalningar:
Betalningsområdenas kontaktuppgifter (keha-keskus.fi, på finska)

Respons

Respons kan skickas via responssidan uppe till höger.