Navigeringsmeny
Wiima Logistics Oy

Wiima Logistics Oy – Från nationell till internationell aktör med fart

Wiima Logistics Oy är ett 4PL-logistikföretag som grundades 2010 och som ägs av företagets vd Lauri Heiliö och styrelseordförande Heikki Heinonen. Då de två männen arbetade på samma arbetsplats kom de på att marknaden saknade en aktör som erbjöd " nyckeln i handen"-logistiktjänster fastän det fanns ett tydligt behov för detta inom SMF-sektorn. Med hjälp av NTM‑centralen kom det nya företaget snabbt ut på den internationella marknaden.

Omfattande tjänster utan utrustningsbörda

Det är förnuftigt att externalisera då man vill koncentrera sig på sin kärnkompetens. Wiima Logistics erbjuder företag konkurrensutsättning av speditörer, långtradar-, rederi- och flygbolag samt lagringstjänster enligt principen med öppna böcker. Wiima sköter kontakten med den valda aktören, hela fraktuppdraget från dörr till dörr samt koordineringen av fraktdokument och tullbehandling. Tjänsten grundar sig på kompetens inom varutransport och logistik enligt 4PL-konceptet (Fourth Party Logistics). Om kunden så önskar ingår även kvalitetssäkringstjänster, auditeringar och köp av komponenter för kundens del i tjänstehelheten. Internationalism är en viktig förutsättning för att man ska vara framgångsrik inom denna bransch.

Snabb internationalisering medförde snabb tillväxt

I november 2011 kunde Wiima Logistics med hjälp av NTM-centralens understöd för utvecklande av företag inleda ett internationaliseringsprojekt vars målregioner var Asien (Kina, Vietnam, Korea, Indien, Singapore) och Brasilien. Målet var att trygga företagets verksamhetsförutsättningar och tillväxt genom att bygga upp ett pålitligt, responsivt och globalt leverantörnätverk.

I inledningsskedet valde man som tyngdpunkt att etablera sig i Asien, där affärsverksamheten nu har vuxit över förväntningarna. I dotterbolaget Wiima Logistics (Asia Pacific) Pte Ltd som grundades i Singapore arbetar nu 7 personer. Förutom kontoren i Singapore och Åbo har man även grundat kontor i Hong Kong, Miami, Kuala Lumpur och Shanghai, där den allt livligare verksamheten fört med sig nya kunder till Finland. Under projektet, som avslutades 2012, inleddes även trafiken i Brasilien, och sedan dess har man gjort en mer omfattande kartläggning och evaluering av leverantörer där.

Årets tillväxtföretag 2014

I dagsläget sysselsätter Wiima Logistics 14 personer i Finland och totalt 29 personer i hela världen. Företaget tilldelades Kauppalehtis pris Årets tillväxtföretag 2014 – tillväxten under tre år, uttryckt på årsbasis, var 235 %. Nu har man även lyckats åstadkomma ett så stort nätverk i Brasilien att målsättningen för tillväxten i Sydamerika, drygt 10 %, börjar kännas realistisk. Den internationella serviceberedskapen erbjuder mervärde och inbesparingar för kunderna både i Finland och ute i världen.

– Det är fint att Finland stöder internationalisering. Det öppnar helt nya möjligheter för små och medelstora företag, säger Heikki Heinonen. Man ska ändå förebereda sig väl för projekten. Jag rekommenderar att man evaluerar sina kontakter noggrant och har en prövotid för samarbetet innan man förbinder sig officiellt.

 

2014 tilldelades Wiima Logistics Oy Kauppalehtis pris Årets tillväxtföretag 2014. På bilden vd Lauri Heiliö och styrelseordförande Heikki Heinonen som tog emot priset. (Bild: Kauppalehti)

 


Regional information


Genvägar

Uppdaterad: 10.09.2015