Övriga tjänster

Finnvera erbjuder finansiering för företagets olika utvecklingsfaser

Finnvera kan till exempel finansiera små och medelstora företag tillsammans med en bank och komplettera bankernas finansiering med lån eller med borgen som beviljats för banklånet.

Business Finland erbjuder finansiering för de bästa idéerna

Företag, forskningsorganisationer och de som tillhandahåller offentlig service kan ansöka om finansiering från Business Finland. Business Finland erbjuder finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Målgruppen för Business Finlands finansiering är små och medelstora företag som strävar efter internationell tillväxt.

NTM-centralens företagsfinansiering

NTM-centralen erbjuder företagsfinansiering för företagsutveckling och investeringar.

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byrån)

TE-byrån betjänar arbetsgivare med rekrytering och utveckling av personalen. Ytterligare information finns i uppgifterna om TE-byråns tjänster till arbetsgivare.

Suomi.fi/foretag – information, tjänster och elektroniska verktyg för företagare

Suomi.fis webbplats om företagande sammanställer information och tjänster som företagaren behöver och inspirerar företagen och hela Finland till framgång.

Tjänsten Mitt FöretagsFinland är en elektronisk webbarbetsplats som byggs upp utifrån användarens profiluppgifter.

I Mitt FöretagsFinland kan du lätt och smidigt ta hand om mångt och mycket som hänför sig till grundande av företag och företagsverksamhet.

På andra webbplatsen
Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."