"Yhteistyö ELY-keskuksen ja konsultin kanssa on ollut nopeaa ja joustavaa."

Utvecklingskartläggning

Gör först en utvecklingskartläggning på webben

Det första steget är en utvecklingskartläggning av företaget. Svaren på kartläggningsfrågorna ger både själva företaget och NTM-centralens expert ett bra faktaunderlag om företagets utvecklingsbehov. NTM-centralens experter läser kartläggningen som du gjort på webben och hjälper företaget vidare till rätt utvecklingstjänster.

Det lönar sig att använda tillräckligt med tid för att svara på kartläggningsfrågorna – ju bättre bilden om utgångsläget är, desto snabbare går det i fortsättningen och desto lättare är det att hitta de rätta och lämpliga tjänsterna för företaget.

Utvecklingskartläggningen görs i Mitt FöretagsFinland-tjänsten. Inskrivning i tjänsten görs med starkt autentisiering antingen med bankkod eller mobilcertifikat. Vid första inskrivningen uppmanar tjänsten att göra ett konto och frågar kontaktuppgifter – dessa flyttas automatiskt till utvecklingskartläggningen. Utvecklingskartläggningen finns i övre balken, välj "Företagarens verktyg"

En version av utvecklingskartläggningen som inte förutsätter inskrivning i Mitt FöretagsFinland är under arbete. Uppskattad tid för färdigställandet är sommaren 2019.

På andra webbplatsen
Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."