Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Producentregistret

Undrar du om ett företag du använder eller känner tar hand om producentansvar? Du kan kolla ärendet på Avfallshanteringskollen som upprätthålls av Finlands miljöcentral (Syke). Från webbplatsens producentregister du kan kolla om företaget skött sina producentansvarsskyldigheter på ett vederbörligt sätt och kontrollera de godkända producentsammanslutningarna. På webbplatsen finns också avfallshanteringsregistret där du kan söka efter en transportör eller mäklare för ett visst avfall och kolla om företaget har rättighet att transportera eller förmedla visst avfall.

Nedan finns också medlemslistorna för de olika producentsammanslutningarna varifrån du kan kolla om företaget är medlem i producentsammanslutningen.

Uppdaterad: 02.11.2023