Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Försäljaren har mottagnings- och informationsskyldighet

Försäljaren som säljer ackumulatorer, batterier, däck samt elektriska och elektroniska produkter ska ta emot kasserade produkter på sitt försäljningsställe kostnadsfritt. Försäljaren ska också informera om mottagningen och överlämna de kasserade produkterna bara till sådana transportörer eller behandlare som har ingått ett avtal med en producent eller en producentsammanslutning.

Försäljarna ansvarar för de kostnader som orsakats av mottagningen av kasserade produkter. Producenter, dvs. importörer, tillverkare och förpackare, ansvarar för de kostnader som orsakats efter mottagningen, till exempel transport- och behandlingskostnader.

 

Ta emot utan krav på köp av en ny produkt:

1) Bärbara ackumulatorer och batterier

 • Bärbara ackumulatorer och batterier är bl.a. fingerbatterier, knappceller samt ackumulatorer och batterier som förekommer i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, sladdlösa verktyg, elektriska tandborstar och rakapparater.
 • Till bärbara ackumulatorer och batterier hör inte ackumulatorer som används i elektriska fordon. De kategoriseras som industriackumulatorer.

2) Små (under 25 cm) elektriska och elektroniska apparater (EE-apparater) som används i hushåll

 • Den här kategorin omfattar t.ex. energisparande lampor, mobiltelefoner och deras laddare, elektriska tandborstar, hårtorkar, leksaker och elektriska verktyg.
 • Mottagningsskyldigheten gäller dagligvarubutiker med en butiksyta som överstiger 1000 m2, samt andra butiker som säljer EE-apparater med en butiksyta över 200 m2.
 • Mottagningen kan ordnas i försäljningsställets omedelbara närhet.
 • Försäljaren ska också ta emot andra apparater än apparater från hushåll om de till sin typ och mängd motsvarar apparater som kan användas i privata hushåll.

 

Ta emot när det köps en ny motsvarande produkt:

1) Stora EE-apparater som används i hushåll

 • Försäljaren ska kostnadsfritt ta emot när det köps en ny motsvarande produkt
 • Mottagningen kan ordnas i försäljningsställets omedelbara närhet.
 • Försäljaren ska också ta emot andra apparater än apparater som har använts i hushåll om de till sin typ och mängd motsvarar apparater som kan användas i privata hushåll.

2) Däck till fordon

 • Försäljaren ska konstandsfritt ta emot kasserade däck om det köps nya däck som motsvarar de kasserade däcken till typ och mängd
 • En kostnadsfri mottagning gäller bara däck utan fälgar


Ta emot frivilligt:

1) Fordonsackumulatorer som används av konsumenter (startackumulatorer)

 • Om butiken som säljer startackumulatorer till konsumenter tar emot startackumulatorer, ska de tas emot kostnadsfritt och utan skyldighet att köpa en ny produkt.

 

Informera kunder och överlämna de kasserade produkterna endast till producentens avtalspartner

Försäljaren ska informera kunderna om mottagningen som försäljaren har ordnat. Kunderna kan informeras t.ex. på en skylt som finns i försäljningsstället eller i övrig marknadsföring. Försäljaren står för kostnaderna för informeringen.

Försäljaren kan överlämna de kasserade produkterna bara till sådana transportörer eller behandlare som har ingått ett avtal med en godkänd producent eller producentsammanslutning, det vill säga med en importör, en tillverkare eller en förpackare. Överlämning av de kasserade produkterna till övriga parter är förbjuden enligt avfallslagen. Producenterna ansvarar för avfallshantering av sina produkter samt dess kostnader efter att de kasserade produkterna har förts vidare från butiker för att återvinnas.

 

Andra mottagningsplatser än butiker

Konsumenterna kan lämna in kostnadsfritt kasserade ackumulatorer, batterier, elektriska och elektroniska produkter samt däck till mottagningsplatser som ordnats av producenterna och producentsammanslutningarna.

Uppdaterad: 06.10.2022