Västra Finlands vattentjänststrategi 2050

Beslut för hållbar vattenförvaltning

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område. 

Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland samt Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektet koordineras av NTM-centralen i Södra Savolax.