Anmälan om miljöskada

Vid miljöskador och -olyckor ligger det primära ansvaret för räddningsverksamheten hos områdets räddningsväsende. Vid en miljöskada ska man ringa nödnumret 112. Man ska helst också kontakta kommunens miljömyndighet.

NTM-centralerna utreder orsakerna till miljöskadorna, bedömer konsekvenserna och deltar i det förebyggande arbetet.

Regional information

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on toimialueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittelyssä.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Kaivospadot
Kainuun ELY-keskus (valvonta)
Mari Heikkinen, puh. 0295 026 176

Kalakuolemat
Paula Mononen, puh. 0295 026 204

Levähaitat
Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114

Pato-onnettomuudet
Kainuun ELY-keskus on vastuussa Pohjois-Karjalan alueesta.

Pintavesien pilaantumisen vesistövaikutukset
Paula Mononen, puh. 0295 026 204

Pohjavesien pilaantumistapaukset
Mika Huttunen, puh. 0295 026 202

Tulvat
Teppo Linjama, puh. 0295 026 199

Öljy- ja kemikaalivahingot
Petri Naumanen, puh. 0295 026 207, Pauliina Palmgren, puh. 0295 026 133

HUOM: Varallaolo ympäristövahinkotilanteissa virka-ajan ulkopuolella: johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197.


Uppdaterad