Waltti

Waltti är det nya resekortet inom kollektivtrafiken. Den framtida visionen för Waltti är att det ska fungera som ett resekort som gäller inom alla stadsregioner i Finland. Waltti har skapats för att genomföra det gemensamma biljettsystemet som nämns i regeringsprogrammet. Dess syfte är att öka kollektivtrafikens attraktivitet och också att underlätta kontrollen av antalet passagerare och användningen av olika typer av biljetter.

Testningen och användningen av Waltti-kortet har påbörjats i följande städer:

Kortet används i regel i stadsregionerna, men i t.ex. Kouvola och Villmanstrand endast inom stadsområdet. Waltti-kortet används även i fjärrtrafik inom Norra Savolax (trafik mot städerna Iisalmi, Kuopio, Joensuu och St. Michel samt dessutom Isalmi lokaltrafik), Norra Österbotten (området Kajana) och Mellersta Finland (Jyväskylä-Hankasalmi). Ibruktagandet av Waltti-kortet utbreds gradvis. Ytterligare information om ibruktagandet fås genom att följa waltti.fi –webbplatsen och NTM-centralernas regionala Waltti-innehåll genom att välja det önskade området under Välj område uppe till höger.

Med Waltti-resekortsreformen övergår man till en zonbaserad prissättning och biljettprodukter av samma typ i olika regioner. För passagerarna innebär användningen av Waltti-resekortet under de kommande åren enklare resor än tidigare då biljetterna är av samma typ i olika städer och man kan använda samma resekort också på andra håll än i hemkommunen.

Tidtabellerna för Waltti-trafiken syns inte i Oy Matkahuolto AB:s tidtabellstjänst. Tidtabellerna finns på städernas webbplats för kollektivtrafik och NTM-centralernas Waltti-webbplats. Varje Waltti-område har sina egna kundserviceställen, där man får upplysningar om tidtabellen. Tidtabeller finns dessutom i tjänsten matka.fi som upprätthålls av Trafikverket. Från och med början av 2017 finns det tillgång till en nationell tidtabellstjänst digitransit.fi (på finska).

Tjänsten tillhandahålls av bolaget TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy, som ägs gemensamt av städerna och staten. Tieto Finland Oy levererar tjänsten till bolaget.

Från regionerna

WALTTI - Keski-Suomi

Uusi valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä, Waltti, otettiin käyttöön Hankasalmi-Jyväskylä yhteysvälillä Keski-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttamassa liikenteessä 1.6.2015 alkaen.

Uudessa järjestelmässä lippujen hinnoittelu muuttuu vyöhykepohjaiseksi eli hinta riippuu siitä, monellako vyöhykkeellä matkustaja liikkuu. Kilometripohjaisesta hinnoittelusta luovutaan.

Waltti-korteille ladattavista tuotteista on käytössä kausilippu ja arvolippu. Kausilippu oikeuttaa matkustamaan rajattoman määrän matkoja 30 päivän aikana ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Hankasalmi - Jyväskylä välillä kausilipun hinta on 119 euroa.

Kausilippu korvaa nykyisen seutulipun. Uutena lipputuotteena otetaan käyttöön arvolippu, johon voi ladata haluamansa summan rahaa aina 200 euroon saakka. Arvolipulla matkustaminen on edullisempaa kuin kertamaksulla.

Waltti-järjestelmän kertaliput poikkeavat hiukan entisistä hinnoista. Uudistus tuo muutoksia myös ikäryhmiin. Alle 7-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi ja lasten ikäryhmä on 7-16 -vuotiaat.

Toisen asteen opiskelijat Kelan tukeman lippunsa Waltti-korttipohjalle.

Waltti-matkakortin voi hankkia ja ladata Jyväskylän kaupungin Linkki-palvelupisteestä (Asemakatu 7, Jyväskylä), joka toimii myös ELY-keskuksen palvelupisteenä. Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana voi Waltti -matkakortin tilata ja ladata myös netistä waltti.fi:n kautta. Verkossa ostettu kortti tulee postissa kotiin. Lisämatkojen lataus onnistuu myös linja-autoissa. Waltti-kortin latauksesta peritään palvelumaksu.  Matkakeskuksessa Waltti-kortin lataaminen ei ole mahdollista.  Linkki -palvelupisteessä opastetaan kaikissa joukkoliikenteen käyttöön liittyvissä asioissa.

Hankasalmi-Jyväskylä -välillä liikennöi Savonlinja Oy, PL 400, 50101 Mikkeli.
Vaihde 020 141 5500, avoinna ma - pe klo 8.15 - 16.15. Asiakaspalvelu ja palautteet: asiakaspalvelu@savonlinjat.fi.

Em. Waltti-liikenteen ajantasaisia aikataulutietoja löytyy Jyväskylän kaupungin joukkoliikennesivustolta tai liikenteenharjoittajan aikataulusivuilta.

Yleisiä kysymyksiä Waltista

Kela-koulumatkatukilippu  
 - Waltti-koulumatkalippujen ostotodistus
 

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt