Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä, TS

Hankekuvaus

Jyväskylän uusi sairaala tulee valmistuttuaan muuttamaan lähialueensa kulkuyhteyksiä. Kulkutarve Länsiväylällä kasvaa, mikä puolestaan lisää liikennettä vt 18 Kukkumäen liittymässä. Nykyisen liittymän liikenneturvallisuus on heikohko, johtuen vasemmalle kääntymisestä valtatien rampin molemmissa päissä. Lisäksi sekä Ronsuntaipaleen tien, että valtatien korkeat ajonopeudet liittymäalueella vaikeuttavat kääntymistä ja aiheuttavat vaaraa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tavoitteena on täydentää eritasoliittymä kahdella suoralla rampilla sekä muuttaa nykyinen ramppi oikealle kääntymisen mahdollistavaksi suuntaisliittymäksi. Nykyiseen valtatien 18 (Keuruuntien) rampin päässä Ronsuntaipaleentien, Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaaraliittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Lisäramppien toteuttaminen poistaa eritasoliittymässä valtatieltä vasemmalle kääntymisen tarpeen. Toimenpide parantaa liittymän kohdalla liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän toteuttamien pudottaa Ronsuntaipaleentien – Länsiväylän suuntaisen ajoneuvoliikenteen nopeuksia ja parantaa sivusuuntien liikenteen liittymään pääsyä.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman maaliskuussa 2018 ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnissä.

Toteutus

Liittymän parantaminen ei toistaiseksi ole ELY-keskuksen toteutusohjelmassa.

Lisätietoja

Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Petri Teerimäki, 0295 024 008, petri.teerimaki(at)ely-keskus.fi

Destia Oy, yksikön päällikkö Pekka Karhinen, 040 557 6170, pekka.karhinen(at)destia.fi

 

 

Uppdaterad

Genvägar

Liitteet

Pituusleikkaukset