Skydd och vård av utrotningshotade fiskbestånd

Enligt hotklassificeringen av arter i Finland (2010) klassificeras havsöring och insjölax bland vandringsfiskarna som akut hotade och vandringssik, ål samt öringsbestånd i inlandsvatten söder om polcirkeln som starkt hotade. För att trygga bevarandet av fiskarterna och -bestånden har strategier och program lagts upp.

NTM-centralens myndigheter för fiskerihushållning planerar, främjar och utför nödvändiga åtgärder för att återuppliva och främja en balanserad utveckling av fiskbeståndet. Genom en planerad och effektiv vård och reglering av fisket ser man till att fiskresurserna hålls genetiskt mångformiga och produktiva.

Regional information

Uhanalaisten kalakantojen suojelu ja hoito - Järvi-Suomi

Järvi-Suomen alueella on useita uhanalaisia kalakantoja. Näiden turvaamiseksi on laadittu laji- tai kantakohtaisia toimenpide- ja hoito-ohjelmia, joita löydät kohdasta Kalavesien hoito

Uhanalaisten kalakantojen suojelutoimia ovat mm. lisääntymisalueiden kunnostaminen, vaellusesteiden poistaminen, tuki-istutukset sekä kalastuksen säätelytoimet lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueilla. Lisäksi kantojen tilaa seurataan säännöllisesti.

 


Uppdaterad

Regionala länkar

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.