Tusby Strandväg, Tusby

Illustrationsbild

Landsvägen vid Tusby träsk, som klyver Tusby, härstammar från 1600-talet. I början på 1900-talet bodde längs vägen flera av de främsta finländska konstnärerna, som Pekka Halonen, Jean Sibelius, Eino Leino och Eero Järnefelt.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).