Produktiva investeringar

Genom investeringsstöd till gårdsbruk strävar man efter att utveckla och stöda gårdsbrukens struktur och konkurrenskraft.

Stödet kan också beviljas i form av bidrag, räntestöd för lån och lånegaranti.

Utöver att kraven på stödberättigande ska uppfyllas tillämpas ett urvalsförfarande, utifrån vilket de projekt som beviljas finansiering väljs.

Till ansökan om investeringsstöd för jordbruk ska fogas en affärsverksamhetsplan.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Gårdsbrukens investeringar - Österbotten och Mellersta Österbotten

Gårdsbrukens investeringar

Information om gårdsbrukens investeringsstöd samt ansökningsblanketter finns på Livsmedelsverkets webbsidor, se länken till höger under "På andra webbplatser".

Tilläggsinformation:

Landskapet Österbotten och svenskspråkiga ansökningar från Mellersta Österbotten, verksamhetsstället i Vasa: 

Ansökan om investeringsstöd                         

  • Frank Norrén, tfn 0295 028 601             
  • Peter Björkmark, tfn 0295 028 541     

Betalning av investeringsstöd, tillstånd att lyfta lån  

  • Leila Fant, tfn 0295 028 547                 
  • Yvonne Renvall, tfn 0295 028 623
  • Yvonne Ström, tfn 0295 028 626

Mellersta Österbotten, verksamhetsstället i Karleby

Ansökan om investeringsstöd

  • Heikki Rautio, tfn 0295 028 612            

Betalning av investeringsstöd, tillstånd att lyfta lån

  • Sirkka Seppälä, tfn 0295 028 616

Byggnadsexpert (hela området)

  • Juha Ossi, tfn 0295 028 605             

E-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi


Uppdaterad

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA