Servicenivå

Behöriga myndigheter ska planera tjänsterna i första hand som regionala eller lokala helheter och sträva efter att förena alla persontransporter.

I planeringen ska marknadsbaserade tjänster för kundernas mobilitetsbehov och tjänster som upphandlats offentligt anpassas till varandra. Myndigheterna ska vid planeringen av mobilitetstjänster höra områdets leverantörer av persontrafiktjänster samt samarbeta med övriga myndigheter och kommuner.

REGIONAL INFORMATION

Palvelutaso - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vahvistanut vuoden 2016 alussa joukkoliikenteen palvelutason Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntiin vuosiksi 2016-2018. Määriteltyjen palvelutasojen lähtökohtana on ollut määrittelytyön aikainen joukkoliikennetarjonta, eri yhteysvälien väestöpohja, pendelöinti ja potentiaalinen käyttäjämäärä. Palvelutasomäärittely on tehty noudattaen Liikenneviraston joukkoliikenteen palvelutasoja koskevaa ohjeistusta.

Palvelutasomäärittely ohjaa ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja sekä muuta joukkoliiketeen kehittämistä. Määritelty tavoitteellinen palvetaso ei kuitenkaan luo millekään taholle subjektiivista oikeutta sen mukaisille joukkoliikennepalveluille.

ELY-keskuksen palvelutasopäätös vuosille 2016-2018 (pdf, 754 kt)

Palvelutasopäätökseen liittyvä tausta-aineisto (pdf; 4,9 Mt)


Uppdaterad

på andra webbplatser

REGIONALA LÄNKAR

Joukkoliikenteen palvelutaso Uudellamaalla -tilaisuus 25.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät tilaisuuden, jossa käsiteltiin alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja tavoitteellista palvelutasoa eri viranomaisten näkökulmasta. Tilaisuudessa pohdittiin myös joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntämistä maakuntakaavoituksen lähtöaineistona.

Tilaisuuden ohjelma (pdf, 469 kt)

Tilaisuuden esitykset:

Henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja lähivuosien näkymät (pdf, 379 kt)
Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen tavoitteellinen palvelutaso (pdf, 1641 kt)
Anna Saarlo, Liikennevirasto

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely ja palvelutasopäätös vuosiksi 2017–2020 (pdf, 2109 kt)
Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus ja Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella (pdf, 3891 kt)
Aleksi Manninen, HSL

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa (pdf,2345)
Maija Stenvall, Uudenmaan liitto