Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen måste man göra anmälan om vissa åtgärder som orsakar olägenheter för miljön till miljötillståndsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten. NTM-centralen fungerar som tillsynsmyndighet exempelvis när verksamhet som orsakar buller och skakningar sträcker sig över flera kommuners område.

Läs mer:

Regional information

Övriga beslut enligt miljöskyddslagen - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten fattar varje år beslut med anledning av andra anmälningar enligt miljöskyddslagen. Besluten finns i webbtjänsten miljo.fi:


Uppdaterad

Ta kontakt