Andra vägvisare

Vägvisare till lokalt objekt

Exempel av vägvisare till lokalt objekt

Med vägvisaren på vit botten ges vägvisning till ett lokalt eller speciellt objekt i en tätort. Väghållaren (NTM-centralen eller kommunen) bedömer objektets betydelse och beslutar utifrån det om en vägvisare ska uppföras till ett lokalt objekt eller inte. Du kan ändå komma med ett förslag till väghållaren om vägvisning med en vägvisare till ett lokalt objekt.

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.

REGIONAL INFORMATION

Andra vägvisare

Vägvisare till lokalt objekt

Exempel av vägvisare till lokalt objekt

Med vägvisaren på vit botten ges vägvisning till ett lokalt eller speciellt objekt i en tätort. Väghållaren (NTM-centralen eller kommunen) bedömer objektets betydelse och beslutar utifrån det om en vägvisare ska uppföras till ett lokalt objekt eller inte. Du kan ändå komma med ett förslag till väghållaren om vägvisning med en vägvisare till ett lokalt objekt.

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.


Uppdaterad

ota yhteyttä

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

GENVÄGAR