Maantien 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, KU, Laukaa

Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Laukaan Vuonteelle uuden teräsbetonirakenteisen vesistösillan korvaamaan vanhan, vuonna 1933 rakennetun terässillan. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan viereen (pohjoispuolelle). Sillan alikulkukorkeus tulee olemaan 5,5 metriä. Hankkeessa toteutetaan myös sillan uusimiseen liittyvät tie- ja liittymäjärjestelyt sekä uusi kevyen liikenteen väylä kesällä 2018 valmistuneelle ekokoululle. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Torronseläntie - ekokoulu on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteisrahoitteinen hanke. Uuden vesistösillan rakentaminen sisältyy Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2016 julkaisemaan siltojen peruskorjausvelkaohjelmaan.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Tarjouskilpailun jälkeen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Hankkeen kokonaishinta on 4 995 000 euroa (alv 0 %). Hankekokonaisuus on jaettu kahteen hankeosaan. Hankeosa 1 sisältää uuden sillan rakentamisen tie- ja liittymäjärjestelyineen. Hankeosaan 2 kuuluu kevyen liikenteen väylän rakentaminen Torronseläntien liittymästä ekokoululle.

Ajankohtaista

Urakkaan kuuluvat työt on aloitettu maaliskuussa 2018.

Uusi silta on avattu liikenteelle 29.5.2019. Siltaympäristö viimeistellään heinäkuun aikana. Hankeosaan 2 sisältyvät työt ovat valmistuneet sovitusti ennen koulujen alkua elokuussa 2018.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antavat:

  • Keski-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Janne Jaatinen, janne.jaatinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 024 683
  • Laukaan kunta, suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, ari.heikkinen(at)laukaa.fi, puh. 040 845 9173
  • Kreate Oy, työpäällikkö Antti Kakko, antti.kakko(at)kreate.fi, puh. 0400 579 820

 

Uppdaterad