Magneettimäki, Enare

Illustrationsbild

Magneettimäki i Enare är ett ungefär tre kilometer långt sluttningsavsnitt av den kända Ishavsvägen. Liinahamari i Petsamo var under åren 1940–1941 den enda oceanhamnen i Nordeuropa som var öppen året runt.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

oikopolut

muualla verkossa