Näringar - E-tjänster och blanketter

Företagsverksamhet, innovationer och internationalisering

Businessfinland.fi:

Ytj.fi

Stöd för företagsverksamhet på landsbygden

Gårdsbruken

Utveckling av landsbygden

Biodling

Djurhällar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst (epr.ruokavirasto.fi)

Renhushållning

Fiskenäringen

EU:s strukturfonder: finansierings- och utbetalningsansökan

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.