Trafiksäkerhetsplaner

Trafiksäkerhetsplanerna drar upp riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i landskapen.

Uppgiften att leda det regionala trafiksäkerhetsarbetet och att sprida riktlinjer från riksnivå till regional nivå har tilldelats närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). De regionala trafiksäkerhetsplanerna preciserar och konkretiserar de riksomfattande åtgärderna och beaktar den nationella verksamhetsmiljön, de aktuella problemen och regionspecifika prioriterade områden.

Kommunspecifika planer för trygg och hållbar trafik utarbetas i samarbete med kommunernas olika förvaltningsområden. För att planera ska förverkligas förutsätts ett gott samarbete mellan olika aktörer, nya verksamhetssätt och tillräckliga resurser. Målet med planerna för trygg och hållbar trafik är att förbättra trafiksäkerheten genom att uppmärksamma alla trafikantgrupper samt öka antalet människor som promenerar, cyklar och använder kollektivtrafik.

Alla regionala trafiksäkerhetsplaner fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

TIETOA ALUEELTA

Trafiksäkerhetsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(ELY-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.)

ELY-centralen i Södra Österbotten utför mångsidigt trafiksäkerhetsarbete tillsammans med regionens kommuner. Till stöd för kommunens trafiksäkerhetsarbete finns en trafiksäkerhetsplan som vanligen innefattar separata planer som syftar till att utveckla trafiksäkerhetsarbetet och förbättra trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsplaner

2019

2012

2011

2010

2009

2008


Uppdaterad