Algsituationen

IllustrationsbildNTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2019 görs varje vecka under juni-september. Den riksomfattande algoversiktet publiceras på torsdagar från juni till augusti.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Algnyheter 2019

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Levätilanne - Kaakkois-Suomi

Vuonna 1998 käynnistynyt ympäristöhallinnon levähaittojen viikottaisseuranta jatkuu edelleen ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 vesistöjen levätilanteen seuranta alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun asti. Havaintopaikkoja Kaakkois-Suomen alueen seurannassa oli mukana 19, joista 10 sisävesillä ja 9 itäisellä Suomenlahdella.

Leväseurantaan osallistuvat vapaaehtoiset henkilöt tekevät kesäisin viikoittain silmämääräisen arvion sinilevien runsaudesta (asteikolla 0–3) ja lähettävät tarvittaessa levänäytteen tarkastettavaksi. Suomen ympäristökeskus julkaisee viikoittaisen valtakunnallisen tiedotteen ja levätilannekartan. Kaakkois-Suomen alueelliset tiedot kootaan pääosin Järvi/Meriwiki-palveluun 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa alueensa levätilanteesta kerran viikossa torstaisin kesäkuun alusta leväkauden loppuun asti.

Kesän 2019 leväkatsaukset

Kesän 2018 leväkatsaukset

Levähavainnosta ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimiin ladattava sovellus, jonka avulla voi tarkkailla päivittyvää levätilannetta ja lisätä omia havaintoja ja kuvia Järviwikiin.

Havaintolähetti on verkkosovellus, jolla voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Se on suunniteltu toimimaan erityisesti kosketusnäytöillä. Havaintolähetin käyttö vaatii verkkoyhteyden.
Käynnistä Havaintolähetti avaamalla älypuhelimen tai muun laitteen nettiselain ja menemällä osoitteeseen: https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kerää toimialuettaan levähavaintoja myös vakiohavaintopaikkojen ulkopuolisilta vesiltä. Levätiedot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.
Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

Kesän 2017 leväkatsaukset

Kesän 2016 leväkatsaukset

Kesän 2015 leväkatsaukset

Kesän 2014 leväkatsaukset

Kesän 2013 leväkatsaukset


Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser