Utbildningstjänster

En företagare behöver en gedigen yrkeskunskap om sin bransch, men även entreprenörsförmåga.

NTM-centralen ordnar utbildning för blivande företagare om hur man startar företag. Då går man igenom frågor som rör inledande av företagsverksamhet som till exempel affärsidé, olika bolagsformer, företagets ekonomi, finansiering och marknadsföring. Information om utbildningar som ordnas finns i spalten till höger. Arbets- och näringsbyrån ordnar företagarutbildning för arbetslösa i form av arbetskraftsutbildning.

Regional information

Koulutuspalvelut - Etelä-Savo

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto järjestää yrittäjäkoulutuksia työvoimakoulutuksena  yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yritystoimintaa harkitseville työttömille sekä työssäoleville hakijoille, joilla on toteuttamiskelpoinen yritysidea. Koulutus tarjoaa osallistujille perustietoja oman yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Tarkempaa tietoa koulutuspaikoista ja aikatauluista löytyy www.te-palvelut.fi:n Etelä-Savon sivustolta.


Uppdaterad

genvägar

på andra webbplatser

Regionala länkar

OIKOPOLUT