Koivisto bygdeväg, Äänekoski

Illustrationsbild

Museivägen i Koivisto är en del av vägförbindelsen mellan Kuopio och Vasa. Lantmätarna märkte ut vägen 1777. Koivisto var ända till mitten av 1800-talet en korsning för huvudvägarna i Mellersta Finland.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).