Talent Coastline - Framgångsrikt multikulturellt arbetsliv

Målet med pilotprojektet är att effektivisera verksamheten inom området för NTM-centralen i Österbotten i syfte att rekrytera internationella talanger och att ställa kompetensen hos de internationella talanger som redan finns i Finland till arbetsmarknadens förfogande, särskilt för att stöda tillväxten och internationaliseringen av företag inom regionen. Samarbetet med näringslivet och utbildningsorganisationerna är intensivt. Målet är att utöka kunskapsbasen i området och ytterligare förstärka de regionala, nationella och internationella nätverken och tillföra nya perspektiv till organisationernas verksamhetskultur. Ansvaret för verksamheten har Talent Coastline-chefen vid NTM-centralen i Österbotten som har ett nära samarbete med EURES-experten och som stöds av nätverket Framgångsrikt multikulturellt företag som representerar mångsidigt högskolorna, kommunerna, näringslivsorganisationerna och frivilligorganisationerna i regionen. Digitala tjänster utvecklas till stöd för den nätverksformiga verksamheten Talent Coastline. Verksamheten utgör en del av statsrådets gemensamma Talent Boost–program.

Mer information om pilotprojektet:

  • Francesca Cucinotta, 0295 028 646, framcesca.cucinotta(at)ely-keskus.fi
  • Tomas Ede, 0295 056 039, tomas.ede(at)te-toimisto.fi

 

Uppdaterad