Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

 

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa maaseudun kehittämistä ohjaa Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 "Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020".

Maaseudun kehittämisen kuusi painopistettä ovat:
1. perusmaatalous (maidontuotanto ja naudanlihantuotanto),
2. erikoismaatalous (marjat, vihannekset, yrtit, erikoiskasvit ja luonnontuotteet),
3. elintarvikejalostus,
4. metsäketju (puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut),
5. monipuolinen maaseutuyrittäjyys (maaseudun keskeiset toimialat),
6. kestävä maaseudun aluerakenne.

Alueellisen suunnitelman toimeenpanosta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus.

Lisäksi Pohjois-Savossa toimii kolme paikallista maaseudun kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää: Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Kehittämisyhdistys Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi ry. Leader-ryhmät toteuttavat alueellaan kukin omaa maaseudun kehittämisstrategiaansa. Leader-ryhmät rahoittavat paikallisia kehittämishankkeita ja yritysten kehittämistoimia.

Pohjois-Savo on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta lukuun ottamatta Kuopion ja Varkauden keskusta-alueita. Pohjois-Savon ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat rajanneet ne Kuopion ja Varkauden kanssa yhteisesti sopien maaseutuohjelman ulkopuolelle.

Ajankohtaista

Pohjois-Karjalan, Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset teettivät Itä-Suomen yhteisen maaseutuohjelmien 2014-2020 väliarvioinnin, joka valmistui syyskuussa 2018. Väliarvioinnissa selvitettiin, miten maaseudun kehittämistyön vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa kuluvalla ja tulevalla ohjelmakaudella. Väliarvioinnin toteutuksesta vastasivat Suomen aluetutkimus FAR ja Augurix Oy.

Valintajaksot vuonna 2019

Yritystuet

Yritystukien valintajaksot ovat kuukauden mittaisia ja päättyvät aina kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, paitsi kesä- ja heinäkuu on yksi valintajakso.

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan yritystukien valintajaksoja (asetus 1174/2014 2 § 1. mom. 9. kohta).

Hanketuet

1.11.2018 – 28.2.2019
1.3. – 31.5.2019
1.6. – 31.10.2019

Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus hanke- ja yritystukiin on vuonna 2019 noin 5,5 miljoonaa euroa.

Maatinki

Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää kaksi kertaa vuodessa maaseutuohjelmaa käsittelevän kokouksen – Maatingin. Tilaisuus on avoin kaikille maaseudun toimijoille, keskeisille sidosryhmille ja maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuksien tavoite on parantaa maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä käsitellä maaseutuohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat mukaan Maatinkiin!

Maatinki 23.3.2016 Kiuruvesi Lataa (1 Mt, pdf)
Maatinki 20.10.2015 Kuopio Lataa (1,4 Mt, pdf)
Maatinki 25.10.2016 Suonenjoki Lataa (0,6 Mt, pdf)
Maatinki 21.3.2017 Nilsiä Lataa (0,6Mt, pdf)
Maatinki 31.10.2018 Iisalmi, esitykset:

Maatingilla on nyt myös avoin Facebook -ryhmä nimeltä Maatinki - maaseudun kehittäjille Pohjois-Savossa. Liity mukaan -> tästä!

Liite

Linkit:


Uppdaterad