Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta - Etelä-Savo

Nuorisotakuun neuvottelukunta on toiminut 1.1.2013 – 31.12.2014. Neuvottelukunnalla oli nimetyt jäsenet ja varajäsenet ja sen tehtävänä oli

  • tukea, edistää ja kehittää nuorisotakuun strategiaa ja toimeenpanoa Etelä-Savossa
  • hyödyntää jo toimivia nuorten ryhmiä, kuten Etelä-Savon nuorten foorumia
  • verkostoitua nuorten hyväksi tehtävää moniammatillista ja monihallinnollista yhteistyötä varten.

Nuorisotakuun neuvottelukunnan materiaalit löytyvät verkosta: https://peda.net/hankkeet/eejn/kokoontumiset.

 

Uppdaterad