Perusväylänpidon lisärahoitus 2017-2019

Vt 19 Koveron liittymä + Honkimäen eritasoliittymä, Lapua

 • Valtatien ja yhdysteiden nelihaaraliittymä, jonka päätien (vt 19) KVL on noin 10 000 ajon./vrk. 
 • Onnettomuuksia liittymässä ja liittymäalueella on vuosina 2011-2015 sattunut yhteensä 17 kpl, joista 5 kpl henkilövahinko-onnettomuuksia (loukkaantuneita yht. 6 kpl).8 risteämis-, 7 kääntymis- ja yksi peräänajo-onnettomuus. Lisäksi yksi polkupyöräonnettomuus suojatiellä.
 • RS valmistumassa 2/2017. Kilpailutus keväällä 2017. Toteutus 2017-2018
 • Kahden vilkkaan liittymän (Kovero ja Honkimäki) turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Rakennetaan uusi eritasoliittymä (Kovero) nykyisen nelihaaraliittymän tilalle ja uusi ramppi (Honkimäki).

Vaasan Yhdystie mt 724 Onkilahti - Palosaari välin parantaminen, Vaasa

 • Yhdystien kautta kulkee Vaasan läntisten kaupunginosien sekä Mustasaaren läntisen osan liikenne.
 • Liikenne ruuhkautuu aamu- ja iltapäivisin tasoliittymissä, joiden välityskyky ei riitä nykyisille liikennemäärille. Tie on erittäin tärkeä Vaasan seudun työmatkaliikenteelle. Tie nykykunnossaan aiheuttaa meluongelmia asutukselle.
 • Hankkeessa maantie tehdään osin nelikaistaiseksi ja nelihaarainen
 • Palosaarentien tasoliittymä parannetaan eritasoliittymäksi. Vöyrinkadun tasoliittymään lisätään kääntyville suunnille kaistoja.
 • Tämä hanke on ensimmäinen vaihe Vaasan yhdystien vt 8 ja mt 724 kehittämishanketta ja sen toteuttamisella lievennetään kehittämishankkeen rahoituksen viivästymisestä aiheutuvia ongelmia.
 • RS puuttuu vielä. Rahoitus vuosille 2018-2019.
 • Tärkeä Vaasan seudun työmatkaliikenteelle. Hankkeen ensivaiheessa Onkilahti-Palosaari välillä tie rakennetaan osin nelikaistaiseksi ja Palosaarentien tasoliittymä parannetaan eritasoliittymäksi. Tien kapasiteetin ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Vt  3 ja kt 67 järjestelyt välillä Kurikankylä - Saarenkylä, Kurikka

 • Nykyinen valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäalue on vilkkaasti liikennöity (Vt.3 KVL 7500 ja Kt. 67 KVL 6 400) ja liittyminen kantatieltä valtatielle koetaan vaikeaksi.
 • Kurikan taajama sijaitsee kantatien länsipuolella ja asutusta on melko paljon kantatien ja valtatien itäpuolella joten poikittaissuuntaista liikkumista on paljon. 
 • Nykyiset tiejärjestelyt eivät myöskään mahdollista Kurikan kaupungin maankäytön kehittymistä suunnitelma-alueella. Liikennemelu ja liikenteen aiheuttama pöly aiheuttavat haittoja asutukselle. Nykyään asutusta ei ole suojattu liikennemelulta.
 • Kilpailutus keväällä 2017, toteutus 2017-2018.
 • Liittyminen kantatieltä 67 valtatielle 3 on vaikeaa. Poikittaissuuntaista liikkumista on paljon. Nykyiset tiejärjestelyt eivät mahdollista Kurikan kaupungin maankäytön kehittymistä. Pääteiden liittymä siirretään turvallisempaan paikkaan.
Uppdaterad